Privaatsusteade

Iskikuandmete käsitlemine

Käesolevaga annad samas ka oma nõusoleku selleks, et svt.ee käsitleb sinu

isikuandmeid ( eesnimi, perenimi, aadress, telefon ja meiliaadress) sinuga ühenduse

pidamiseks ja sulle suunatud reklaami  ja uudiskirja kohaletoimetamiseks.

Kõik isikuandmete töötlemine toimub Eesti Isikuandmete kaitse seaduse alusel.

Kasutame teie andmeid mitmel moel – andmete töötlemise täpne kord oleneb andmete sisust. Alltoodud tabelites on kirjeldatud üksikasjalikult seda, mida ja miks me teie andmetega teeme.

Teie nimi ja kontaktandmed

Kuidas me neid andmeid kasutame? Miks?

Teie ostetud kaupade saatmiseks teie arve ja kohaletoimetamise aadressile

 

Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 10 (kümme) aastat alates tehingu sooritamise kuupäevast.

See on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks. Ilma teie nime ja kontaktandmeid kasutamata oleks tellimuste kohaletoimetamine keeruline.

Teile teenuse kohta tekstisõnumite, e-kirjade või teadete saatmiseks meie rakenduste kaudu, näiteks teave tellimuse oleku uuendamise kohta ja kvaliteediküsitlused

 

Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 1 (üks) aasta vastavasisulise sidepidamise lõpetamisest.

See on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks (et teaksite, millal teie tellimus saabub), kvaliteediküsitlused aga aitavad meil oma teenuseid parandada (kvaliteediküsitluste saatmisest võite soovi korral siiski keelduda).

Teile e-posti teel, tekstisõnumitena või posti teel teabe saatmiseks meie uute toodete ja teenuste kohta

 

Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 2 (kaks) aastat teie vastavasisulise nõusoleku andmise kuupäevast ja andmed kustutatakse nõusoleku tagasivõtmisel.

Selleks, et teid kursis hoida. Sellist teavet saadame ainult teie loal.

 

Teie isiku tuvastamiseks, kui esitate tellimuse telefoni teel

 

Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 1 (üks) aasta vastavasisulise sidepidamise lõpetamisest.

See on vajalik teie telefoni teel esitatud tellimuse haldamiseks.

 

Teie makseandmed

Maksete vastuvõtmiseks ja tagasimaksete tegemiseks

 

Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 10 (kümme) aastat alates tehingu sooritamise kuupäevast.

See on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks.

 

Meievaheline suhtlus
See, mida olete meile öelnud, näiteks telefoni või e-posti teel.

Klienditeeninduse ja -toe pakkumiseks

 

Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 1 (üks) aasta vastavasisulise sidepidamise lõpetamisest.

See on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks, sest teame, et ootate meilt vaid parimat teenindust.