Kasutustingimused

Tingimused kehtivad isiku (edaspidi Klient) ja ostukeskkonna www.svt.ee (edaspidi Pood) omaniku SVT Balti OÜ (edaspidi Müüja) vahel Poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate  õigussuhete kohta. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

Toote hind

Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

Hinnale lisandub kohaletoimetamistasu vastavalt tellimuse kaalule. 

Toodete eest tasumine

Klient saab toodete eest tasuda:

 • Paypal Express Checkout võimaldab ostu eest tasuda erinevate krediitkaartidega ja peale tellimuse vormistamist suunatakse Teid Paypali lehele makset sooritama.
 • Ettemaksu arvega. Arve saadetakse kliendile tellimuse kinnitusena elektronpostiga. Klient on kohustatud enne arve tasumist kontrollima, et andmed arvel vastavad tellimusele. Maksetähtajaks on 3 päeva alates arvel näidatud kuupäevast ja kellaajast. Tellimuse täitmisega hakatakse tegelema alates hetkest, kui kogu arvel näidatud summa  on laekunud Müüja arvelduskontole. Kui raha ei laeku maksetähtajaja jooksul, siis tellimus ja arve tühistatakse.
 • Juhul, kui olete valinud kauba kättetoimetamise viisiks "Tulen ise järgi", on võimalik tasuda ka sularahas.

 •  

Toodete tarnimine

 • Tooted tarnitakse kliendile koju või kontorisse.  Toodete tarnimist osutatakse üle Eesti, Soome, Rootsi, Läti ja Leedu.
 • Teistest riikidest tellimiseks võtke ühendust Müüjaga.
 • Klient on kohustatud enne tellimuse vormistamist kontrollima esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Müüja ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.
   

Tellimuse tühistamine ja toodete tagastamine

 • Kliendil on õigus enne kauba kättetoimetamist tühistada oma tellimus, saates Müüjale elektronpostiga vastavasisulise avalduse või helistades Müüja kontakttelefonil.
 • Kauba tagastamisel Klient on kohustatud toimetada tagastatav kaup Müüjale isiklikult 14 päeva jooksul. Tagastamisega seotud kulud tasub Klient.
 • Toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (ilma transpordimaksumuseta) Kliendi poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 (neljateistkümne) tööpäeva jooksul arvates päevast, mil kaup oli Müüjale tagastatud.
 • Kauba taganemisõiguse kasutamiseks peab Klient tootepakendi avama ettevaatlikult seda kahjustamata ning tagastama toote koos pakendiga. Pakendist välja võetud toode tagastamisel kehtib mõistlikkuse põhimõte.
   

Pretensioonid

 • Müüja vastutab toodete nõuetele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad 2 (kahe) aasta jooksul arvates toodete Kliendile üleandmisest.
 • Müüja ei vastuta:
  • Kliendi süül, valest paigaldusest või projekteerimusest tingitud toote halvenemise või kahjustumise eest;
  • puuduste eest, mis on tekkinud toote mittesihtotstarbelise kasutamise tagajärjel;
  • toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavakasutamise korral s.h. kaminaklaasi ja koldekivide purunemine.
 • Toote puuduse korral on Kliendi õigused sätestatud Võlaõigusseadusega.
   

Vastutus ja vääramatu jõud

 • Müüja ja Klient vastutavad teineteise ees käesolevate tingimuste rikkumisega teisele poole tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
 • Müüja ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada, ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).
   

Muud tingimused

 • Poes ostude sooritamise käigus säilitab Müüja Kliendi kohta tema poolt sisestatud kontaktandmed ja info sooritatud ostude kohta. Seda infot käsitletakse konfidentsiaalsena ja töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega.