Page 7

Lämmitysjärjestelmä

Valintakriteerit

Pientalon lämmitysjärjestelmän valinnassa tärkeitä lähtökohtia ovat talo ja sen asukkaat, rakennuspaikka, järjestelmän käyttövarmuus, terveellisyys, viihtyisyys, turvallisuus ja taloudellisuus sekä ympäristövaikutukset. Lämmitysjärjestelmän valinta on yksi tärkeimmistä ja pitkäaikaisemmista päätöksistä pientaloa suunniteltaessa. Rakennuksen energiatalouden suunnittelu ja lämmitysvalinnat määräävät paljolti pientalon asumismukavuutta ja käyttökustannuksia, eikä kerran tehtyä valintaa voi myöhemmin helposti tai edullisesti muuttaa. Siksi lämmitysjärjestelmä kannattaa suunnitella huolellisesti ja valita harkitusti.

Ammattilainen suunnittelee

Varsinaisen lämmitysjärjestelmän suunnittelee joko LVI- tai sähkösuunnittelija. Valitsija joutuukin itse pitkälti päättämään haluamansa lämmitysjärjestelmän jo ennen kuin menee suunnittelijan luo. Harva teettää lämmitysjärjestelmäsuunnitelmia sekä LVI- että sähkösuunnittelijalla. Ennen suunnittelijan puoleen kääntymistä pitää miettiä lämmönjakotapoja, sähkölämmityksessä mahdollisia varaajia, käyttöveden riittävyysvaatimuksia ja toivomuksia energiamuotojen suhteen. Lämmitysjärjestelmän toiminnan kannalta säädön huolellinen suunnittelu ja toteutus on yhtä tärkeä asia kuin itse järjestelmävalinta.

Säätöä suunniteltaessa on otettava huomioon:

  • erilaisten tilojen erilaiset vaatimukset
  • lämmityksen eri käyttötilanteet
  • ilmanvaihdon ja lämmityksen yhteistoiminta

Rakennuspaikka

Rakennuspaikka sekä mahdollistaa että rajoittaa valintaa. Puulämmitystä kannattaa harkita, etenkin jos on puuta omasta takaa. Lämpöpumppulämmitystä harkittaessa on selvitettävä, riittääkö tontti putkistolle tai löytyykö sieltä sopivaa paikkaa porakaivolle. Aurinkolämmön hyödyntämismahdollisuuksiin vaikuttavat tontin suuntaus ja muoto sekä sitä ympäröivä puusto. Kaukolämmön ja maakaasun voi käytännössä valita vain olemassa olevien jakeluverkostojen läheisyydessä. Perinteiset pientalon lämmitysratkaisut - öljy ja sähkö - ovat käytettävissä kaikkialla.

Käyttövarmuus

Lämmitysjärjestelmän käyttövarmuus on tärkeä ominaisuus. Lämmityksen katkeaminen pidemmäksi ajaksi voi nykyaikaisesti varustellussa pientalossa vahingoittaa sekä irtaimistoa että talon putkistoja ja rakenteita. Käyttövarmuuteen vaikuttavat laitevalinnat, järjestelmän suunnittelu sekä laitetoimittajien tarjoama huolto- ja korjauspalvelu. Mitä yksinkertaisempi järjestelmä, sitä vähemmän on vikaantumisriskejä ja sitä helpompi järjestelmä on huoltaa. Mitä useampaa energiamuotoa lämmitysjärjestelmä voi hyödyntää, sitä riippumattomampi se on ulkoisista toimitushäiriöistä.

Terveellisyys ja turvallisuus

Lämmitysjärjestelmän hyvä toiminta takaa sisällä viihtyisät ja terveelliset lämpöolot säästä riippumatta. Lämmönjaon tasaisuuden kannalta kannattaa suosia matalalämpötilaisia lämmönjakojärjestelmiä, kuten lattia-, katto- tai ilmanvaihtolämmitystä. Korkean pintalämpötilan lämmönluovuttimia on syytä välttää, ainakin jos perheessä on pieniä lapsia. Ammattitaitoisella suunnittelulla voi kaikki mahdolliset järjestelmät toteuttaa terveellisyys- ja viihtyvyysvaatimukset täyttävällä tavalla, jos asiakas osaa sitä vaatia.

Taloudellisuus

Markkinoiden lämmitysjärjestelmät ovat kokonaistaloudellisesti lähellä toisiaan. Eroja syntyy energia- ja investointikustannusten välillä. Joissakin järjestelmissä investointikustannukset nousevat korkeiksi, mutta energiakustannukset jäävät alhaisiksi, toisissa taas päinvastoin. Pitää myös muistaa, että lämmitysjärjestelmän valinta ei koske vain tätä päivää. Energian hinnan muutokset ja mahdolliset ympäristöverot kohdistuvat paljon energiaa kuluttavan talon käyttökustannuksiin voimakkaammin kuin vähän kuluttavaan. Pitkällä tähtäimellä taloudellisesti viisas ratkaisu lienee lämmitysjärjestelmä, joka joustaa käytettävän energiamuodon suhteen. Tällöin vaihtaminen energiamuodosta toiseen ei aiheuta kohtuuttomia lisäkustannuksia.

Takaisin
IP osoitteesi: 54.163.39.19