Page 6

TULISIJAN KÄYTTÖ, HOITO JA HUOLTO

Suuri osa tulisijojen ja hormien vaurioista ja niistä alkunsa saaneista tulipaloista aiheutuu tulisijojen väärästä käytöstä.

Uuden tulisijan kuivatus ja lämmitys

Tulisija jätetään muurauksen jälkeen pellit ja suuluukut avoimina kuivumaan 1-2 viikon ajaksi. Apuna kuivatuksessa voidaan käyttää myös lämpöpuhallinta. Kuivatusjakson lopulla voidaan tulisijaan tehdä jo pieni tuli, jota päivittäin vähitellen suurennetaan. Pellit jätetään auki lämmityksen jälkeen.

Muuratuissa tulisijoissa oleva kosteus haittaa tulisijan vetoa, joten lopullisen käsityksen tulisijan toimivuudesta saa vasta kuivatusjakson päätyttyä.

Yleisin virhe uuden tulisijan käyttöönotossa tehdään siinä, että kuivumista koetetaan jouduttaa tulisijaa rajusti lämmittämällä. Liian kova äkillinen lämmitys voi aiheuttaa tulisijan vaurioitumisen. Varovaisuutta on noudatettava myös kauan kylmillään ollutta tulisijaa lämmitettäessä.

Tulisijan hoito ja huolto

Tulisijan yleisin hoitotoimenpide on tuhkan poistaminen. Enne tulisijan sytyttämistä tarkistetaan tuhkan määrä ja tarvittaessa tuhka poistetaan. Liika tuhka voi esimerkiksi estää palamisilmaa jäähdyttämästä arinaa, joka tällöin helposti vääntyy pilalle. Tuhka poistetaan ja varastoidaan siten, ettei se aiheuta tulipalon vaaraa. Kiinteistöihin suositellaan hankittavaksi palamaton, kannellinen tuhka-astia. Kun esimerkiksi kesämökin tulisija jätetään talveksi kylmilleen, tehdään seuraavat huoltotoimenpiteet.

- Tuhkat ja metallipintoihin karstautunut piki poistetaan.

- Tulisijan metalliosat voidellaan suolattomalla elintarvikerasvalla.

- Mikäli rakennus jätetään kylmilleen, avataan pellit ja peitetään piippu siten, että sade ja lumi eivät pääse sinne, mutta ilma pääsee piipussa vaihtumaan.

Kun tulisija ja piippu on jätetty kylmilleen asiallisesti suojattuina, on niiden uudelleen käyttöönotto helppoa.

Piipunsuojus poistetaan ja tulisijan lämmitys aloitetaan varovasti.

Takaisin
IP osoitteesi: 54.163.39.19